TRÄ

Träpersiennen är en exklusiv solskyddsprodukt som ger ett stilfult intryck. Lamellerna i persiennen är 50 mm breda och stegsnöret som binder lamellerna samman går att få i extra brett utförande som tillval.

Manövrering

Upp- och nedhissning sker med hjälp av högkvalitativa linor. Persiennen frigörs genom att man för linorna mot centrum på persiennen, sträcker dem och därefter försiktigt släpper efter. För att låsa persiennen i önskat läge återförs linorna till en vertikal position. Vid mellanglasinstallation används en linknapp för att låsa persiennen. Skevning av lamellerna görs med en vridstång kopplad till en snäckväxel. Vid mellanglasinstallation skevas lamellerna med en vridstång monterad på en böjlig wire för genomgång av fönsterbågen.